Vize

 

Volební program na funkci rektora VŠB-TUO (2017)

 

Představení kandidáta

 

Ekonomika v číslech

 

 

 

HLAVNÍ CÍLE

 • Trvale obsadit 4 pozici mezi českými univerzitami v žebříčcích hodnotících kvalitu. VŠB-TUO musí být prestižní značka!

 • Harmonizovat vztah fakult a ústavů.

 • Největší hodnotou naší univerzity jsou naši zaměstnanci a studenti, to se musí projevit v přístupu a hodnocení.

 • Zastavit pokles rozpočtů fakult, zastavit pokles počtu studentů.

 • Definovat jasná pravidla tak, aby se každá spolupráce vyplácela víc, než soutěžení všech se všemi.

 • Připravit univerzitu na novou metodiku hodnocení 2017+.

 

 

VÝUKA

 • Projektově a problémově orientovaná výuka tak, aby se studenti mohli zapojit do vývoje a výzkumu.
 • Budu podporovat kontaktní výuku a projektově orientovanou výuku.
 • Výuka musí být orientována na získání kompetencí  k týmové práci, nejlépe v mezinárodních týmech.
 • Praxe musí být součástí výuky (ale i vědy a inovací).
 • Institucionální akreditaci budu chápat jako budování prestižní značky naší univerzity.

 

VĚDA

 • Jedině interdisciplinární přístup přinese zajímavé výsledky.
 • Fakulty musí sdílet s ústavy nejen výuku, ale také výzkum.
 • Budování testbedů musí být společný úkol pro ústavy a pro fakulty.
 • Po domluvě s ústavy definuji transparentní pravidla, která umožní start synergických efektů mezi fakultami a ústavy.
 • Budu se věnovat implementaci hodnocení 2017+.
 • Vědecké výsledky (podobně jako rozpočet) nejsou sportovní soutěží.

 

SPOLUPRÁCE S PRAXÍ

 • Věda, výzkum a inovace již nebudou moci být otázkou jednoho podniku!!
 • Výzkum bude nutno provádět na sdílených, investičně velmi náročných testbedech – nový fenomén spojený s Průmyslem 4.0, Energetikou 4.0.
 • Testbedy jsou vlastně výrobní poloprovozy, umístěné obvykle na univerzitě a otevřené mnoha firmám, které se podílejí na financování (například úvodním vkladem, pravidelným poplatkem, či zakázkami). 
 • Malé a střední podniky mohou testovat nové technologie a ocenit potenciál inovativních obchodních scénářů.
 • Tento scénář vyžaduje spolupráci napříč sektory a současně generuje skvělé synergie pro všechny (výrobní podniky, univerzity, region).
 
 

 

ŘÍZENÍ UNIVERZITY

 • Vybuduji motivační prostředí pro zaměstnance tak, aby si zde každý našel svoji pozici.
 • Hlavním úkolem rektorátu je služba celému univerzitnímu společenství.
 • Rektorát vnímám jako živý organismus, který se zaujetím a nasazením pomáhá a vytváří nejvhodnější možné podmínky fakultám, ústavům a dalším součástem univerzity.
 • Rektorát musí být profesionálním administrativním zázemím pro koordinaci činností.
 • Rektorát vnímám jako profesionální, přátelskou, rychlou, efektivní a komunikující organizaci, jež vytváří kvalitní zázemí fakultám a ústavům.
 • Rektorát musí být transparentní.

 

 

Chtěl bych navázat na své působení děkana FEI, VŠB-TU Ostrava. 

 

Nový volební program na funkci rektora

 

prof. RNDr. Václav Snášel, CSc.

Fakulta elektrotechniky a informatiky
17. listopadu 15
Ostrava - Poruba, 708 33

email: vaclav.snasel@vsb.cz

Sekretariát děkana FEI

telefon: +420 597 326 001
fax: +420 596 919 597

email: sekretariat.fei@vsb.cz