prof. RNDr.Václav Snášel, CSc.

 

 

Jsem děkanem na Fakultě elektrotechniky a informatiky Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. V oblasti vědy a výzkumu se pohybuji přes 30 let, což zahrnuje rovněž dlouholetou spolupráci s průmyslem. Na poli vědy se zabývám zpracováním multidimenzionálních dat, umělou inteligencí, indexováním, datovou kompresí a souvisejícími oblastmi information retrieval.

 

Rád spolupracuji s mladými, nadějnými lidmi. Věřím, že do budoucna bude zapotřebí zaměřit se právě na nové talenty, vytvořit jim dobré pracovní prostředí a podmínky pro jejich setrvání na naší univerzitě. V této souvislosti se mi podařilo navázat celou řadu kontaktů se zahraničními univerzitami a byl bych rád, kdyby se naše spolupráce i nadále prohlubovala.

 

 

 

 

Na níže uvedených odkazech naleznete mé dosavadní publikace.

DBLP   SCOPUS   Google Scholar

 

 

prof. RNDr. Václav Snášel, CSc.

Fakulta elektrotechniky a informatiky
17. listopadu 15
Ostrava - Poruba, 708 33

email: vaclav.snasel@vsb.cz

Sekretariát děkana FEI

telefon: +420 597 326 001
fax: +420 596 919 597

email: sekretariat.fei@vsb.cz