Životopis

 

prof. RNDr. Václav Snášel, CSc.

děkan Fakulty elektrotechniky a informatiky VŠB-TUO, profesor na Katedře informatiky

 

Vzdělání

2006(prof.) jmenování profesorem v oboru informatika, VŠB-TUO
2001(doc.) habilitační řízení, obor informatika, habilitační práce na téma: “Dokumentografické informační systémy”, VŠB-TUO
1988-1991(CSc.) práce v oboru algebra a teorie čísel, PřF, Masarykova univerzita
1976-1981(RNDr.) obor numerická matematika, Přírodovědecká fakulta, UP v Olomouci
1972-1979maturita, Gymnázium Soběslav

 

Odborné zaměření

Dokumentografické informační systémy, znalostní systémy, ontologie, komprese dat, XML, multiagentní systémy, teorie uspořádaných množin, konceptuální svazy, sémantický web

 

Praxe

2010-dosudděkan Fakulty elektrotechniky a informatiky, VŠB-TUO
2011-dosudVedoucí výzkumného programu/laboratoře, IT4Innovations, VŠB-TUO
2003-2010Proděkan pro vědu a výzkum, VŠB-TUO
2001-dosudDocent, Profesor (od 2006), Katedra informatiky, FEI, VŠB-TUO
2001-2009Vědecký pracovník, Ústav informatiky AV ČR (2003 a 2006 úspěšná atestace)
2000-2001Odborný asistent, Katedra informatiky, FEI, VŠB-TUO
1998-2004Spolumajitel a jednatel, Hasam s.r.o. (v roce 2004 byl podíl ve firmě prodán)
1988-2000Odborný asistent, Katedra matematické informatiky, PřF, UP v Olomouci
1983-1988Matematik-analytik a systémový programátor, Farmakon Olomouc

 

Pedagogické působení na VŠ

30úspěšných Ph.D. studentů (11 zahraničních)
místopředsedaoborová rada Informatika a aplikovaná matematika, FEI, VŠB-TUO
členoborová rada Inženýrská informatika, FAI, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
členoborová rada Geoinformatika a kartografie, PřF, UP v Olomouci
členoborová rada Aplikovaná fyzika, PřF, UP v Olomouci

 

 

Byl jsem řešitelem nebo spoluřešitelem následujících projektů (výběr)

2016-2017Limity využití mobilních sítí ve statistických šetřeních ČSÚ, TAČR Omega TD03000452.
2016-2017Augmented Reality LAB (ARL) MSK (Moravskoslezský kraj).
2016-2019Predikce rizika reoperace u pacientů s TEP kyčlí a kolen na základě imunogenetického vyšetření: vývoj kalkulátoru rizika pro rutinní klinické použití, 16-31852A.
2016-2019Vliv funkčních polymorfismů ovlivňujících zánět a oxidační stres na průběh chronické lymfocytární leukémie a volbu individuální léčebné strategie, 16-32339A.
2016-2018Výzkum, vývoj a realizace prototypu robotické elektroplatformy pro transport ÚOS s VJP z povrchového robotického pracoviště do podzemních úložných prostor ÚOS HÚ - koncepční řešení robotického efektoru a převážecích robotických vozů přísunu a plnění ÚOS, FV10813.
2015-2017Bezpečnost mobilních zařízení a komunikace TAČR DELTA, (v pozici zástupce řešitele prof. Zelinky),
TF01000091.
2013-2016The development of in silico process models for roll compaction,
IPROCOM, FP7-PEOPLE-2012-ITN
2012-2012Datové struktury pro uložení RFID,  HaSaM, Snášel, HS780204.
2011-2011Zpřesnění pozice mobilního telefonu, Mobil Systems, HS780104.
2011-2014Bio-inspirované metody: věda, vzdělávání a transfer znalostí BIOM, EE.2.3.20.0073
2009-2012Integrovaný softwarový systém pro optimalizaci řízení technologických procesů a predikci kvality produkce velkých technologických celků využívající matematické metody, modelování a umělou inteligenci.
Projekt TIP MP4569211/2503
2009-2012Nové přístupy navrhování energetických zařízení a ocelových konstrukcí s vysokými užitnými parametry
Projekt TIP MP7609211/2503
2009-2011Nové metody přenosu dat založené na turbo kódech, GA102/09/1494, Grantová agentura ČR.
2008-2010Realizace algoritmu sesouhlasení aukcí s elektrickou energií včetně optimalizace úlohy pro dosažení optimálního řešení.
INDRA, Snášel, HS456808.
2006-2008Vývoj nativního úložiště pro XML data Grant -  201/06/0756 Grantové agentury ČR. (Spoluřešitel)
2005-2007Formální konceptuální analýza neurčitých a rozsáhlých dat: teorie, metody a aplikace, GA201/05/0079
Grantová agentura ČR.
2004 -2008Inteligentní metody pro zvýšení spolehlivosti elektrických sítí.
Grant č. T100300414, Grantové agentury AV ČR.
2003-2005Vyhledávání a indexování XML dokumentů, GA201/03/0912, Grantová agentura ČR.
2002-2005Inteligentní analýza obsahu a struktury WWW, GA201/03/1318, Grantová agentura ČR.
2001- 2003Výzkum schopností neuronových sítí provádět nelineární Booleovskou faktorovou analýzu GA201/01/1192
Grantová agentura ČR.
2003-2003Systém včasného varování v případě výskytu přívalových srážek, GA102/03/Z054, Grantová agentura ČR.
2000-2002Inteligentní vyhledávání v dokumentografických informačních systémech, GA201/00/1031, Grantová agentura ČR.
1994-1996Vyhledávání v textových databázích, GA102/94/0728, Grantová agentura ČR.
1994-1994Zpracování Mossbauerovských spekter pomocí neuropočítače, Grant UP Olomouc.

Celkově jsem získal projekty více jak za 35mil Kč.

 

 

Zvané přednášky

SoCPaR 2009Malacca, Malaysia,Matrix and Tensor Decomposition for Biometrics
ICBAKE 2009IEEE, Cieszyn, Poland Web Content Mining
IHCI 2009Springer, Allahabad, India Binary Data Mining
ISDA 2008IEEE, Kaohsiung, Taiwan Binary Data Mining
IADIS 2008Amsterdam, The Netherlands Visualization of the Web Service Selection
NWeSP 2008IEEE, Seoul, Korea Binary Data Mining
INFOS 2008IEEE, Cairo, Egypt GUI Patterns and Web Semantics
CISIM 2007IEEE, Elk, PolandInternational Journal of Grid and Utility Computing (IJGUC) 
INCoS 2009IEEE, Barcelona, Spain General Chair
NWeSP 2009IEEE, Prague, Czech Republic General Chair
AWIC 2009Springer, Prague, Czech Republic General Chair
NDT 2009IEEE, Ostrava, Czech Republic General Chair
CASoN 2009IEEE, Fontainebleau, France International Advisory Committee
NaBIC 2009IEEE, Coimbatore, India Chair
IWCSN 2008IEEE/ACM, Sydney, Australia General Chair
ICADIWT 2008IEEE, Ostrava, Czech Republic General Chair
CISIM 2008IEEE, Ostrava, Czech Republic Chair
DEXA - ETID 2008IEEE, Turin, Italy International Chair
DEXA - ETID 2007IEEE, Regensburg, Germany Co-Chair
IWIW 2007IEEE/ACM, Silicon Valley, USA

 

Patentová přihláška

podáno 11.7. 2007   PV  2007-460

"Způsob uspořádání sady výsledků získaných internetovým vyhledávačem"

 

Členství ve vědecké radě

FEI VŠB-Technická univerzita Ostrava

PřF Univerzita Palackého, Olomouc

FIS Vysoká škola ekonomická, Praha

 

Oborové rady

místopředseda oborové rady Informatika a aplikovaná matematika, FEI VŠB TUO

člen oborové rady Inženýrská informatika, FAI Univerzita Tomáše Bati, Zlín

člen oborové rady Geoinformatika a kartografie, PřF Univerzita Palackého, Olomouc

 

Členství v organizacích

JČMF - Jednota českých matematiků a fyziků

AMS - American Mathematical Society,

ACM - Association for Computing Machinery

IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.

SIAM - Society for Industrial and Applied Mathematics

 

V roce 2004 jsem byl zvolen evropskou matematickou společností do výboru pro elektronické publikování. (Committee of the European Mathematical Society (EPC-EMS)  for electronic publishing ELibM.) Podílel jsem se na projektu Mossbauer spectrometer for Russian space mission "MARS-96". V roce 2005 jsem získal bezpečnostní prověrku NBU. Od roku 2009 jsem členem panelu Informatika Grantové agentury české republiky a od roku 2008 jsem členem grantových komisí CzechInvest.

 

Jsem předseda komisí SZZ, člen SZZ na PřF UP Olomouc, člen SZZ na FEI ČVUT Praha, člen komisí pro obhajoby doktorských prací VŠB-TU Ostrava, FI MU Brno, FEI ČVUT, FAV ZČU Plzeň, PřF UP Olomouc, FIT VUT Brno, Žilinská universita, a předseda komisí pro profesorské a habilitační řízení VŠB-TU Ostrava, FIT VUT Brno, FIS VSE Praha, ČZU Praha, MFF UK Praha

 

 

Úspěšní doktorandi

Tomáš SkopalMetric Indexing in Information Retrieval. 2004
Michal KrátkýMulti-dimensional Approach to Indexing XML Data. 2004
Petr GajdošFormal Concept Analysis and its Application. 2006
Marian MindekStructure for Biometrical Identification. 2006
Suhail Sami Jebour OwaisOptimization of Boolean Queries in Information Retrieval Systems Using Genetic Algorithms - Genetic Programming and Fuzzy Logic. 2006
Pavel MoravecSearch in High-Dimensional Datasets. 2006
Aleš KeprtAlgorithms for Binary Factor Analysis. 2006
Radim BačaPath-based Approaches to the Twig Pattern Query Searching. 2008
Miloš KudělkaMining of Named Web Objects. 2008
Jan MartinovičSearch in Documents based on Similarity. 2008
Jan KožanýRobot soccer strategy. 2010
Eliška OchodkováNon-associative structures in cryptography. 2010
Jan PlatošScalability of compression methods. 2010
Pavel KrömerHybrid intelligent search on the web. 2010
Zdeněk HorákConceptual Lattice and Its Application. 2013
Pavla DráždilováSocial Networks: Community Detection. 2013
Jie WuStrategies in Robot Soccer Game. 2013
Hussam Mahfood Dahwa AbdullaConcept Lattice Reduction by Matrix Decomposition. 2014
Saleh Hussein Saleh
Al-Wahaishi
Modeling Analysis of the Factors Affecting the Information and Communication Technology Acceptance and Use. 2014
Kateřina SlaninováSocial Network Analysis with Focus on Behavioral Patterns. 2015
Ibrahim Salem JahanEEG Data Analysis in HMI Representation. 2015
Hamoud Mubarak AldosariProposal for a new concept of security layer of the reference model of communication Internet of Things (IoT). 2016
Martin RadvanskýData relationships and their visualization. 2016
Tomáš NovosádAnalysis of Biological Data. 2016
Michal PrílepokUtilization of Entropy in the Text Similarity. 2016
Nour Easa OweisParallel Association Rule Mining Algorithm Based on MapReduce by Using Lift Interestingness Measure for Big Data. 2016
Varun OjhaFeature Selection and Function Approximation Using Adaptive Algorithms. 2016
Hussein Khaled
Hussein Soori
Data Compression Approach for Plagiarism Detection. 2016
Duong Ngoc HieuBio-inspired algorithms. 2016
Hong Vu NguyenNamed Entity Recognition and Text Compression. 2016

 

prof. RNDr. Václav Snášel, CSc.

Fakulta elektrotechniky a informatiky
17. listopadu 15
Ostrava - Poruba, 708 33

email: vaclav.snasel@vsb.cz

Sekretariát děkana FEI

telefon: +420 597 326 001
fax: +420 596 919 597

email: sekretariat.fei@vsb.cz