Volný čas

 

Mezi mé koníčky patří četba, sport, cestování a práce na zahradě. Knihy vybírám hlavně podle kvality, nepreferuji nějaké vybrané žánry.

V současné době využívám i nových možností jako jsou e-knihy nebo audio knihy, ale musím se přiznat, že preferuji knihy klasické papírové, i když zabírají poměrně značný prostor.

 

Sport chápu jako nedílnou součást svého života. Věnuji se běhu a cyklistice a od roku 1992 se vždy 23.12. chodím s přáteli koupat do ledové vody.

Zatím jsem nemusel žádné koupání vynechat.

 

Cestování a poznávání cizích kultur chápu jako jednu z cest jak pochopit ostatní lidi. Při cestách s rodinou nevyužíváme cestovní kanceláře, snažíme se cestovat po vlastní ose.

 

Práce na zahradě je do jisté míry zcela opačná k tomu, co dělám v zaměstnání. Tuto práci beru jako relaxaci a vždy mě udivuje, že i když nedodržím “agrotechnické” lhůty a postupy, tak nakonec přece jen něco vyroste. Škoda, že tyto vlastnosti nemají například programovací jazyky. Při programování má většinou jakákoliv chyba téměř katastrofální následky. Zahrada je i místem k zamyšlení, kterou zkrášluje nad 30 druhů stromů. Před několika lety jsem zasadil Jeřáb oskeruši. Plodit začne za 20 let a dožívá se 600-800 let což nabourává představu, že celý svět je řízen jen několikaletými volebními periodami.

 

 

prof. RNDr. Václav Snášel, CSc.

Fakulta elektrotechniky a informatiky
17. listopadu 15
Ostrava - Poruba, 708 33

email: vaclav.snasel@vsb.cz

Sekretariát děkana FEI

telefon: +420 597 326 001
fax: +420 596 919 597

email: sekretariat.fei@vsb.cz